BuySales-Chuyên sỉ đồ tiện ích (1)


*** Giá sỉ có 4 mốc:
Mốc 1: Từ 2-49 sản phẩm |
Mốc 2: Từ 50-99 sản phẩm |
Mốc 3: Từ 100-499 sản phẩm |
Mốc 4: Từ 500 sản phẩm trở lên |
--> Mua càng nhiều giá càng giảm theo từng mốc.
1 sản phẩm